รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตโครงการเสริมสร้างศูนย์เรียนรู้เครือข่ายศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566

????นายเอกภักดิ์ แสงสุข ครู โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม และนักเรียนตัวแทน ได้รับมอบหมายจาก ดร.พัทธนันท์ พิพิธนวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เข้ารับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตโครงการเสริมสร้างศูนย์เรียนรู้เครือข่ายศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2566

????ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2023-07-20 15:55:57)