“นักเรียนรางวัลพระราชทาน”

ขอแสดงความยินดีกับ “นักเรียนรางวัลพระราชทาน”

ประจำปี 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวเบญจวรรณ อุทุมพร โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2023-07-20 15:56:51)