ร่วมพิธีไหว้ครูดนตรีไทย - นาฏศิลป์ไมย ประจำปี 2566

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566

➡️นางสาวนันท์ณิภัค วังแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม พร้อมด้วยนางสาวสุรีย์พร อินไชย ครูและนักเรียนแกนนำด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เข้าร่วมพิธีไหว้ครูดนตรีไทย - นาฏศิลป์ไมย ประจำปี 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการทางวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่าน

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2023-07-20 16:00:19)