ติดตามการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566

➡️คณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามที่ได้ให้ความอนุเคราะห์พันธุ์ปลา กบ ไก่ และวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2023-08-24 09:33:23)