ร่วมโครงการต้นแบบสภานักเรียน เรียนรู้ สร้างภูมิความปลอดภัย เพื่อความเป็นประชาธิปไตยในโรงเรียน

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566

➡️ดร.พัทธนันท์ พิพิธนวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม พร้อมด้วย นางสุภาพร จิตตรง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวกนกรัตน์ สุขทอง ครู และนักเรียนคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ร่วมโครงการต้นแบบสภานักเรียน เรียนรู้ สร้างภูมิความปลอดภัย เพื่อความเป็นประชาธิปไตยในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ณ ห้องประชุม 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

????ในการนี้ ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ได้บรรยาย ให้โอวาทแก่นักเรียน เยี่ยมชมนิทรรศการ และมอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ที่ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณภาพต้นแบบ โรงเรียนขนาดเล็ก ในการประกวดแข่งขันโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ด้านมีคุณธรรมนำชีวิต “มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ประจำปี 2566

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2023-08-24 09:35:19)