เข้าร่วมโครงการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก การผลิตปุ๋ยหมัก และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566

➡️ นางสาวนันท์ณิภัค วังแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม และนายศิลปชัย จิตตรง ครู หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป ได้รับมอบหมายจาก ดร.พัทธนันท์ พิพิธนวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ให้นำนักเรียน และนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เข้าร่วมโครงการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก การผลิตปุ๋ยหมัก และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ร่วมกับนายอำเภอเชียงกลาง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำในพื้นที่ ชุมชน และจิตอาสาในพื้นที่ โดยนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าว ณ บ้านส้อเด่นพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2023-08-24 11:16:27)