สำรวจลูกน้ำยุงลาย

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

➡️ จิตอาสาประชาชนในพื้นที่ตำบลพระธาตุ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 2 ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ได้ลงพื้นที่โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เพื่อสำรวจลูกน้ำยุงลาย และช่วยกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันไม่ให้ยุงลายเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก สร้างความปลอดภัยแก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมสถานศึกษาปลอดภัย

????ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้????????

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2023-08-24 11:17:30)