พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม แสดงความจงรักภักดี

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566

☀️ ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม แสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 10 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

☀️โดยนายรุ่งโรจน์ สะท้าน นายอำเภอเชียงกลาง ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเชียงกลาง ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่ 325 กิ่งกาชาดอำเภอเชียงกลาง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เขตอำเภอเชียงกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเชียงกลาง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ชมรมผู้สูงอายุอำเภอเชียงกลาง กลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอเชียงกลาง ภาคเอกชน ประชาสังคม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร แพทย์ประจำตำบล นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และจิตอาสาในพื้นที่

อาจเป็นรูปภาพของ 17 คน

 

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2023-08-24 11:19:47)