กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566

เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

☀️ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ และคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม สพม.น่าน จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังนี้

????ถวายเทียนพรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีกิจกรรม

????ประกวดตกแต่งเทียนพรรษา อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม

????ประกวดการจัดทำคลิปวีดีโอ โพสต์ในสื่อ TikTok หัวข้อ “จิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ” https://vt.tiktok.com/ZSL9vEGnQ/

 

เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 10

????มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี ที่น้อมนำพระราโชบายสู่การปฏิบัติ

????ยกย่อง เชิดชูเกียรติครูดีเด่น

????ตักบาตรความทุกข์ ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาต่างๆ https://vt.tiktok.com/ZSL9cwNqj/

????ปลูกต้นไม้

☀️ได้รับการสนับสนุนกิจกรรมจากนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม คณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะกรรมการที่ปรึกษา กองพันทหารม้าที่ 10 ค่ายสุริยพงษ์ สนับสนุนงบประมาณรางวัลในการประกวดฯ และผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนเทียนพรรษาโดยคุณแม่ทองพูล สกุลโกศล อำเภอปัว เป็นผู้ประสาน

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2023-08-24 11:23:27)