อบรมการเลี้ยงหนอนแมลงเสือ แมลง BSF เพื่อเป็นอาหารสัตว์

วันที่ 5 สิงหาคม 2566

????นางสาวณิชกุล วรรณชน ครู โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม และเด็กชายอธิบดี ขันหลวง ตัวแทนนักเรียน ร่วมอบรม

โดย ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ โชตินันท์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สท.มนตรี เชี่ยวสุวรรณ เป็นวิทยากรอบรมการเลี้ยงหนอนแมลงเสือ แมลง BSF เพื่อเป็นอาหารสัตว์ ณ แสงทองรีสอร์ท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

????และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ที่ให้ความอนุเคราะห์สร้างโรงเลี้ยงหนอนแมลงเสือและมอบตัวอ่อนหนอนแมลงเสือ แก่โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

 

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2023-08-24 11:37:41)