โครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.)

วันที่ 18-20 สิงหาคม 2566

➡️ นายศิลป์ชัย จิตตรง ครู หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป และนางจิราภา อินสองใจ ครู หัวหน้างานดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร่วมโครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ประจำปี พ.ศ.2566 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ในการนี้ ดร.พัทธนันท์ พิพิธนวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากรในการอบรมฯ

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, การจัดแสง, ตาราง และ แท่นบรรยาย
เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2023-08-24 11:38:27)