กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

วันที่ 21 สิงหาคม 2566

☀️กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ และคณิตศาสตร์โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดยมีการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ภายในโรงเรียน ระหว่างวันที่ 15 -18 สิงหาคม 2566 และได้จัดกิจกรรมฯ โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนประถมศึกษาในเขตบริการ ได้แก่ โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง โรงเรียนบ้านดอนแก้ว และโรงเรียนธาราบรรพต ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมความรู้ และทักษะทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์แก่นักเรียน

 


 

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2023-08-25 09:02:05)