เปิดศูนย์ศพอ.วัดดอนแก้ว และมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนผู้สอบผ่านธรรมศึกษา

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.

☀️พระครูประทีปนันทธรรม เจ้าคณะตำบลพระธาตุเจ้าอาวาสวัดพร้าว ประธานฝ่ายสงฆ์ พระอธิการเสน่ห์ อุฏฐาโน เจ้าอาวาสวัดหัวน้ำ ประธานพระคิลานุปฐากอำเภอเชียงกลาง

☀️ดร.พัทธนันท์ พิพิธนวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เปิดศูนย์ศพอ.วัดดอนแก้ว และมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนผู้สอบผ่านธรรมศึกษา ประจำปี 2566

☀️มีคณะศรัทธาที่มาร่วมงาน ได้แก่ ท่านศึกษานิเทศก์อุไร เปียงใจ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเชียงกลาง ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตตำบลพระธาตุ ผอ.สวัสดิ์ ต๊ะผัด ผอ.รร.บ้านดอนแก้ว ผอ.พานุ รัตนพิทักษ์สกุล ผอ.รร.ธาราบรรพต ผอ.ภิญโญ ภูมิอรัญ ผอ.รร.ไลออนส์บ้านหนองปลา ผอ.วัชระ ยะปัญญา ผอ.รร.บ้านพร้าวกลาง ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม และสนับสนุนโครงการ ผู้นำชุมชนในตำบลพระธาตุที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผู้ใหญ่ศรีทอน บุญเกิด ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลพระธาตุ และคณะศรัทธาวัดดอนแก้ว

☀️ในการนี้โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมมีผลการสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง ดังนี้

1. นักเรียน สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นเอก มัธยมศึกษา 1 คน ได้แก่ นางสาวภูรีรัตน์ พิมพ์เสน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2. นักเรียน สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นโท มัธยมศึกษา คน

3. นักเรียน สอบไล่ได้ธรรมศึกษา ชั้นตรี จำนวน คน

4. ผู้บริหารสถานศึกษา สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นตรี อุดมศึกษา 2 คน ได้แก่ ดร.พัทธนันท์ พิพิธนวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม และนางสาวนันท์ณิภัค วังแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

☀️วันนี้ยังเป็นวันอายุวัฒนมงคลครบรอบ 39 ปี พระอธิการสินชัย รัตนโชโต เจ้าอาวาสวัดดอนแก้ว พระภิกษุสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เผยแผ่พระพุทธศาสนา อบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชนในตำบลพระธาตุ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ขอน้อมมุทิตาจิต และถวายทุนสมทบ ศพด.วัดดอนแก้ว เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และส่งเสริมการอบรมศีลธรรม จริยธรรมให้แก่เยาวชนต่อไป

 


 

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2023-08-25 09:05:10)