โรงเรียนปัวจัดกิจกรรม"งานลานกิจกรรมช่อม่วงสร้างสรรค์ บูรณาการงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566"

วันที่ 5 กันยายน 2566  โรงเรียนปัวจัดกิจกรรม "งานลานกิจกรรมช่อม่วงสร้างสรรค์ บูรณาการงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566" ขึ้นเพื่อบูรณาการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกๆกิจกรรม โดยการนำเสนอ ผลการจัดกิจกรรมในรอบ ภาคเรียนที่ 1/2566 และร่วมบุรณาการการแข่งขันกีฬาสีเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 2566 ทั้งนี้ได้มีหน่วยงานทางการศึกษา อาทิ วิทยาลัยเทคนิคปัว วิทยาลัยชุมชน ออกจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อให้กับนักเรียน...

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนปัว (2023-09-06 15:17:05)