วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นายศราวุธ ธรรมวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม พร้อมทั้งหัวหน้างานทั้ง 4 กลุ่มงาน รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม (2023-11-03 14:47:19)