วันอังคาร ที่ 25 มกราคม 2565 ตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านได้มอบผักปลอดสารพิษ ผลผลิตจากโครงการการจีดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดู่ใต้แทนคำขอบคุณในการอำนวยความสะดวกในการตรวจหาเชื
เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน (2022-01-25 20:13:23)