พิธียกเสาธงใหม่ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ความสูง 14 เมตร ทางโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ขอขอบพระคุณ ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้บริจาคเงินจำนวน 200,527 บาท (สองแสนห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) เพ

นางพิลาวัลย์ ธะนะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมพิธียกเสาธงใหม่ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ความสูง 14 เมตร ทางโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ขอขอบพระคุณ ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้บริจาคเงินจำนวน 200,527 บาท(สองแสนห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) เพื่อสร้างเสาธงโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมต้นใหม่ เพื่อความสะดวกในการจัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ โดยได้กำหนดฤกษ์ยกเสาธง ในวันอังคาร ที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09.09 น. ที่ผ่านมา

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม (2022-01-27 14:18:18)