นางพิลาวัลย์ ธะนะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ได้มอบหมายให้คุณครูอัศวิน กลับมา และนักเรียนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณ

นางพิลาวัลย์ ธะนะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ได้มอบหมายให้คุณครูอัศวิน กลับมา และนักเรียนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม หัวข้อ "เรื่องดีๆ ที่บ้านฉัน"ตามโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทย ของกระทรวงวัฒนธรรม เข้ารับรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน โดยมีคุณครูอัศวิน กลับมา ครูชำนาญการพิเศษ เป็นครูที่ปรึกษาและนำนักเรียนเข้ารับรางวัล จากผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม (2022-01-27 15:25:24)