คณะผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านร่วมประชุมคัดเลือกรางวัลครูดีศรีสพม.น่าน ระดับสหวิทยาเขต โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนใน สพม.น่าน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน (2022-01-31 12:09:29)