วันที่ 11- 13 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม โรงเรียนแม่จริม โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านและโรงเรียนบ้านหลวง จัดอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ณ โรงเรียนนันทบุรี
เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ (2022-02-10 12:03:50)