ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์และอวกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564
เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน (2022-02-14 15:38:36)