นักเรียนผู้ลงสมัครสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 แนะนำตัวและนำเสนอนโยบายของแต่ละพรรค
เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน (2022-02-14 15:39:54)