ผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ บูรณาการท้องถิ่นน่าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนสตรีศรีน่านได้สรุปผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ บูรณาการท้องถิ่นน่าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑ - ๓/๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนสตรีศรีน่าน (2022-02-22 13:31:15)