ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศุภพร สวนกัน ม.5.3 (IEP) ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนสตรีศรีน่าน (2022-02-22 13:34:59)