ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงภัทรจารีย์ สวัสดีวงษา นักเรียนชั้น ม.๓.๑ ผ่านการคัดเลือกรอบที่ ๑ การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ ๑๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (19th IJSO 2022)
เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนสตรีศรีน่าน (2022-02-22 13:39:05)