นักเรียนได้รับรางวัลจากการประกวดบรรยายธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยกรมศาสนาและวัฒนธรรม
เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน (2022-03-01 15:21:21)