ผู้อำนวยการ สพม.น่านและคณะผู้บริหาร คณะครูให้กำลังใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564
เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน (2022-03-01 15:22:35)