ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่านที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี พ.ศ. 2564
เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนสตรีศรีน่าน (2022-03-30 15:29:10)