ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 สูงสุดของรายวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์
เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนสตรีศรีน่าน (2022-03-30 15:32:01)