ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ (ค่าย 2) 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาฟิสิกส์ สาขาเคมี สาขาคอมพิวเตอร์ และ สาขาดาราศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 16 คน
เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนสตรีศรีน่าน (2022-03-30 15:33:39)