รายชื่อโรงเรียน CONNEXT ED

  

  โรงเรียน โครงการที่เข้าร่วม องค์กรที่ดูแล
1. สารทิศพิทยาคม รร.ประชารัฐ รุ่นที่1 TRUE
2. บ่อสวกวิทยาคาร รร.ประชารัฐ รุ่นที่3 OBEC
3. แม่จริม รร.ประชารัฐ รุ่นที่3 OBEC
4. เมืองแงง รร.ประชารัฐ รุ่นที่3 OBEC
5. ท่าวังผาพิทยาคม โรงเรียนในอุปถัมภ์ของภาคเอกชน (1) CPALL
6. ทุ่งช้าง โรงเรียนกองทุนฯ OBEC, TRUE
7. ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก โรงเรียนกองทุนฯ OBEC, TRUE
8. บ้านหลวง โรงเรียนกองทุนฯ OBEC, TRUE
9. บ่อเกลือ   OBEC
10. มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ   OBEC