ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายวรภพ ใจก้อนแก้ว
โรงเรียน : มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่มสาระฯ : สุขศึกษาและพลศึกษา
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี :
วิชาเอก ปริญญาตรี :
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1ผู้ฝึกสอนกีฬามวยปล้ำ การเเข่งขันกีฬาเเห่งชาติ ครั้งที่ 4829 สิงหาคม 2566
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ประเภทฟรีสไตล์ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 92 กิโลกรัม)29 สิงหาคม 2566
2รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ประเภทฟรีสไตล์ชาย (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กิโลกรัม) 29 สิงหาคม 2566
3ชนะเลิศ (8 เหรียญทอง) รองชนะเลิศอันดับ 1 (9 เหรียญเงิน) และ รองชนะเลิศอันดับ 2 (3 เหรียญทองแดง)29 สิงหาคม 2566
4รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กิโลกรัม)29 สิงหาคม 2566
5รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง (รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 100 กิโลกรัม)29 สิงหาคม 2566
6รางวัลในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 ภาค 5 กำแพงเพชรเกมส์ 29 พฤษภาคม 2566
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1โครงการการพัฒนากีฬาระดับขั้นพื้นฐานสู่ขั้นสูง เพื่อพัฒนาความสามารถทุกๆด้านของนักกีฬาให้มีศักยภาพสูงสุด4 กันยายน 2566
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล