ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางรัชฎาภรณ์ พวงดอก
โรงเรียน : สตรีศรีน่าน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาไทย
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาไทย
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การแข่งขันรายการ เอ็ดดูพลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม ชิงแชมป์ภาคเหนือ ประจำปี 2566 ชิงถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก29 มกราคม 2566
2รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 การแข่งขันการต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคม) ระดับชั้นมัธยมศึกษา ในกิจกรรม (100 ปีโรงเรียนบ้านสันกำแพง) BSK 100 A-Math Crossword Kumkom Challenge 2022 ชิงถ้วยเกียรติยศรัฐมนตรีว่าการทระทรวงศึกาษธิการ8 กันยายน 0567
3รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ การแข่งขันรายการแข่งขัน ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม ซูโดกุ รุ่นนักเรียน (ประถม-มัธยม) ในวันวิชาการ ACS ACADEMIC DAYS 202210 มกราคม 0559
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล