ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายชินวิทย์ จันทร์เพ็ญ
โรงเรียน : สตรีศรีน่าน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาไทย
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาไทย
วุฒิ ปริญญาโท : ศศ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : ภาษาไทย
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน รายการ เอ็ดดูพลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม ชิงแชมป์ภาคเหนือ ประจำปี 256728 มกราคม 2567
2ผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
3ผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
4สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน รายการ เอ็ดดูพลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม ชิงแชมป์ภาคเหนือ ประจำปี 256619 สิงหาคม 2566
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 คำคม เกมต่ออักษรภาษาไทย รุ่น มัธยมศึกษาตอนปลาย28 มกราคม 2567
2รางวัล อันดับที่ 29 คำคม เกมต่ออักษรภาษาไทย รุ่น มัธยมศึกษาตอนปลาย28 มกราคม 2567
3รางวัล อันดับที่ 32 คำคม เกมต่ออักษรภาษาไทย รุ่น มัธยมศึกษาตอนปลาย28 มกราคม 2567
4รางวัล อันดับที่ 48 คำคม เกมต่ออักษรภาษาไทย รุ่น มัธยมศึกษาตอนปลาย28 มกราคม 2567
5รางวัล อันดับที่ 66 คำคม เกมต่ออักษรภาษาไทย รุ่น มัธยมศึกษาตอนปลาย28 มกราคม 2567
6รางวัล อันดับที่ 16 คำคม เกมต่ออักษรภาษาไทย รุ่น มัธยมศึกษาตอนต้น28 มกราคม 2567
7รางวัล อันดับที่ 26 คำคม เกมต่ออักษรภาษาไทย รุ่น มัธยมศึกษาตอนต้น28 มกราคม 2567
8รางวัล อันดับที่ 26 คำคม เกมต่ออักษรภาษาไทย รุ่น มัธยมศึกษาตอนปลาย28 มกราคม 2567
9รางวัล เหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
10รางวัล เหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
11รางวัล อันดับที่ 106 คำคม เกมต่ออักษรภาษาไทย รุ่น มัธยมศึกษาตอนปลาย19 สิงหาคม 2566
12รางวัล อันดับที่ 8 คำคม เกมต่ออักษรภาษาไทย รุ่น มัธยมศึกษาตอนต้น19 สิงหาคม 2566
13รางวัล อันดับที่ 17 คำคม เกมต่ออักษรภาษาไทย รุ่น มัธยมศึกษาตอนต้น19 สิงหาคม 2566
14รางวัล อันดับที่ 21 คำคม เกมต่ออักษรภาษาไทย รุ่น มัธยมศึกษาตอนต้น19 สิงหาคม 2566
15รางวัล อันดับที่ 51 คำคม เกมต่ออักษรภาษาไทย รุ่น มัธยมศึกษาตอนต้น19 สิงหาคม 2566
16รางวัล อันดับที่ 4 คำคม เกมต่ออักษรภาษาไทย รุ่น มัธยมศึกษาตอนปลาย19 สิงหาคม 2566
17รับรางวัล อันดับที่ 25 คำคม เกมต่ออักษรภาษาไทย รุ่น มัธยมศึกษาตอนปลาย19 สิงหาคม 2566
18ผู้ฝึกสอนกิจกรรมการแข่งขันเกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย เกมต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ และเกมต่อสมการคณิตศาสตร์ รายการ VTEA BOARD GAMES 2023 (สนาม ๒) ระดับประเทศ ชิงโล่เกียรติยศ ผู้ราชการจังหวัดชัยภูมิ21 พฤษภาคม 2566
19ผู้ฝึกสอนกิจกรรมการแข่งขันเกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย เกมต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ และเกมต่อสมการคณิตศาสตร์ รายการ VTEA BOARD GAMES 2023 (สนาม 1) ระดับประเทศ ชิงโล่เกียรติยศ ผู้ราชการจังหวัดชัยภูมิ20 พฤษภาคม 2566
20รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การแข่งขันรายการ เอ็ดดูพลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม ชิงแชมป์ภาคเหนือ ประจำปี 2566 ชิงถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก29 มกราคม 2566
21รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ การแข่งขันรายการแข่งขัน ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม ซูโดกุ รุ่นนักเรียน (ประถม-มัธยม) ในวันวิชาการ ACS ACADEMIC DAYS 20229 มกราคม 2566
22รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 การแข่งขันการต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคม) ระดับชั้นมัธยมศึกษา ในกิจกรรม (100 ปีโรงเรียนบ้านสันกำแพง) BSK 100 A-Math Crossword Kumkom Challenge 2022 ชิงถ้วยเกียรติยศรัฐมนตรีว่าการทระทรวงศึกาษธิการ17 กันยายน 2565
23รางวัลชนะเลิศ การประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE NAN CHAMPIONSHIP24 มิถุนายน 2565
24รางวัลชนะเลิศ การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL24 มิถุนายน 2565
25รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 มหกรรมการแข่งขันทางวิชาการระดับภูมิภาค “MAX PLOYS ED-SPORT NORTHERN CHAMPIONSHIP 202219 มิถุนายน 2565
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล