ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.จินต์ชัญญา อิทธิประเวศน์
โรงเรียน : สา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
 • การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไป
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : วท.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : วิทยาการคอมพิวเตอร์
  วุฒิ ปริญญาโท : กศ.ม.
  วิชาเอก ปริญญาโท : เทคโนโลยีการศึกษา
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1ได้รับรางวัล "ครูดี/คนดี ศรีสพม.น่าน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256716 มกราคม 2567
  2นำเสนอผลงานทางวิชาการจัดแสดงผลงานของบุคลากรทางการศึกษา ได้รับรางวัล Best ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ สวนดุสิต 2023 ครั้งที่ 59 มิถุนายน 2566
  3having successfully completed the appropriate training and certification requirements, is hereby recognised as a MikroTik Certified Network Associate1 กรกฎาคม 2565
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ เดินตามเส้นและทำภารกิจ Autonomous Robot Line Following & Mission ภายใต้โครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการหุ่นยนต์อัตโนมัติและแข่งขันหุ่นยนต์ 17 จังหวัดภาคเหนือ และ 4 ภูมิภาค22 ตุลาคม 2566
  2เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor มัธยมศึกษาตอนต้น16 กันยายน 2566
  3เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มัธยมศึกษาตอนปลาย16 กันยายน 2566
  4เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์มัธยมศึกษาตอนต้น16 กันยายน 2566
  5เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor มัธยมศึกษาตอนต้น16 กันยายน 2566
  6เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) มัธยมศึกษาตอนต้น16 กันยายน 2566
  7เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันอีสปอร์ต ประเภทเกม Arena of Valor (RoV) มัธยมศึกษาตอนปลาย16 กันยายน 2566
  8เป็นครูผู้ดูแล/ผู้จัดการทีม โรงเรียนสา ได้รับรางวัลชมเชย อันดับที่ ๓ การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC ESPORT TOURNAMENT รอบชิงชนะเลิศ ประเภทเกม ARENA OF VALOR (ROV)27 สิงหาคม 2566
  9ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรม Enhance Line Follower Robot มัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะวิชาการด้านหุ่นยนต์ และวิทยาศาสตร์อากาศยาน4 มิถุนายน 2566
  10ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมหุ่นยนต์เตะจุดโทษแบบรีโมทมีสาย มัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะวิชาการด้านหุ่นยนต์ และวิทยาศาสตร์อากาศยาน MITR PHOL KRABYAI RATCHABURI GRAND ROBOTICS CHAMPIONSHIP 20234 มิถุนายน 2566
  11Mentor in Robot Gathering Challenge 24th International Robot Olympiad 2022 which was held from 12th–16th, January, 2023 Saphanhin Gymnasium 4000 seats, Phuket, Thailand16 มกราคม 2566
  12ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ระดับชั้น ม.4-6 การแข่งขันมหกรรมวิชาการ ระดับชาติ “นวัตกรรม เทคโนโลยี 46ICT พัฒนาสู่มาตรฐานสากล”30 สิงหาคม 2565
  13ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลชนะเลิศ ระดับชั้นมัธยมศึกษา กิจกรรมการแข่งขันและพัฒนาทักษะผู้เรียน แห่งศตวรรษที่ 21 SANKHABURI GRAND ROBOTIC 2022 กิจกรรม กติกาการแข่งขัน หุ่นยนต์อัตโนมัติทำภารกิจ 7 สิงหาคม 2565
  14เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ระบบออนไลน์ Robot Gathering Online Streaming Edition Thailand 2021 ชมรมครูหุ่นยนต์ไทย ร่วมกับ สมาคมหุ่นยนต์แห่งสาธารณรัฐ เกาหลีใต้ International Robot Committee และ ภาคีเครือข่ายด้านหุ่นยนต์ในประทศไทย5 พฤศจิกายน 2564
  15ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม Robot Dragon Boat ม.1-3 การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย ด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1 Thailand Robot & Robotic Olympiad 2020 22 พฤศจิกายน 2563
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1อบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลระดับพื้นฐาน (Basic Digital Competency) ด้วยระบบ e-Learning25 ธันวาคม 2566
  2ผ่านการอบรมออนไลน์ สร้างสรรค์ภาพสุดสวยด้วย AI โดย bring19 พฤศจิกายน 2566
  3ผ่านการเรียนออนไลน์ตามเกณฑ์การวัดผลในรายวิชา ไมโครซอฟต์ เพาเวอร์พอยต์ (โปรแกรมนำเสนอชิ้นงาน) | Microsoft PowerPoint6 พฤศจิกายน 2566
  4ผ่านการเรียนออนไลน์ตามเกณฑ์การวัดผลในรายวิชา ไมโครซอฟต์ เพาเวอร์พอยต์ (โปรแกรมนำเสนอชิ้นงาน) | Microsoft PowerPoint6 พฤศจิกายน 2566
  5ผ่านการพัฒนา “โครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและบุคคลทั่วไป ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication) ตามกรอบมาตรฐาน CEFR” ผ่านเกณฑ์ประเมิน 100% 27 กันยายน 2566
  6ผ่านการเรียนออนไลน์ ตามเกณฑ์การวัดผลในรายวิชาการเข้าใจดิจิทัล28 สิงหาคม 2566
  7อบรมหลักสูตรการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ด้วย กูเกิลด็อก กูเกิลชีท กูเกิลสไลด์28 สิงหาคม 2566
  8ผ่านการอบรมออนไลน์ การตัดต่อวิดีโอ ด้วยโปรแกรม Canva สุดว้าว สร้างคลิปสุดปัง2 สิงหาคม 2566
  9ผ่านการอบรมออนไลน์ เรื่อง การสร้างสรรค์ระบบแฟ้มสะสมผลงานออนไลน์ รุ่นที่ 216 กรกฎาคม 2566
  10เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่นวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะของผู้เรียน1 กรกฎาคม 2566
  11เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน10 พฤษภาคม 2566
  12การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตร “การเขียนโปรแกรมภาษา Python (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Python)31 ตุลาคม 2563
  13การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตร “การเขียนโปรแกรม Scratch (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Scratch)31 ตุลาคม 2563
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1อบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลระดับพื้นฐาน (Basic Digital Competency) 25 ธันวาคม 2566
  2ผ่านการอบรมออนไลน์ สร้างสรรค์ภาพสุดสวยด้วย AI โดย bring19 พฤศจิกายน 2566
  3ผ่านการเรียนออนไลน์ ตามเกณฑ์การวัดผลในรายวิชาการเข้าใจดิจิทัล28 สิงหาคม 2566
  4อบรมหลักสูตรการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ด้วย กูเกิลด็อก กูเกิลชีท กูเกิลสไลด์28 สิงหาคม 2566
  5ผ่านการพัฒนา “โครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและบุคคลทั่วไป ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication) ตามกรอบมาตรฐาน CEFR” ผ่านเกณฑ์ประเมิน 100% 27 สิงหาคม 2566
  6ผ่านการอบรมออนไลน์ การตัดต่อวิดีโอ ด้วยโปรแกรม Canva สุดว้าว สร้างคลิปสุดปัง2 สิงหาคม 2566
  7ผ่านการอบรมออนไลน์ เรื่อง การสร้างสรรค์ระบบแฟ้มสะสมผลงานออนไลน์ รุ่นที่ 216 กรกฎาคม 2566
  8เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่นวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะของผู้เรียน1 กรกฎาคม 2566
  9เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน10 พฤษภาคม 2566
  10การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตร “หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ Coding Online for Grade ๗-๙ Teacher (C๔T – ๘)30 มิถุนายน 2563
  11การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตร “หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ Coding Online Grade ๑๐-๑๒ Teacher (C๔T-๙)30 มิถุนายน 2563
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล