ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายอดิศักดิ์ สิทธิยศ
โรงเรียน : พระธาตุพิทยาคม
ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระฯ : สุขศึกษาและพลศึกษา
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด : B.T.C
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ศบ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : พลศึกษา
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1ชนะเลิศเหรียญเงิน วิ่ง 5000 เมตร 18 ปี ชาย18 มกราคม 2567
2ชนะเลิศเหรียญเงิน ทุ่มน้ำหนัก 18 ปี หญิง17 มกราคม 2567
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1เหรียญทอง โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 256726 มกราคม 2567
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การอบบรมหลักสูตร AFL Assessment for Leaning11 มีนาคม 2567
2การอบรมเชิงปฎิบัติการครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพตาม ว.19/256011 สิงหาคม 2566
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวอเลย์บอลขั้นพื้นฐาน หลักสูตร(Volleyball Coaches)18 กันยายน 2565
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล