โรงเรียน
รหัส 10 หลัก
รหัส 8 หลัก
รหัส 6 หลัก
ผู้อำนวยการ
โทรศัพท์
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์
จำนวนครู
จำนวนนักเรียน
ข้อมูลครู คลิ๊กที่นี่
ข้อมูลทางลูกเสือ คลิ๊กที่นี่
ผลงานด้านผู้เรียน คลิ๊กที่นี่
สถิติการรายงานของโรงเรียน
สถิติการรายงานของครู
โครงการ
โครงการที่โรงเรียนเข้าร่วม
  1. โครงการสนับสนุนการใช้คลังสื่อนวัตกรรมและสร้างใหม่ สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ OBEC Contents Center
  2. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี (โครงการ Coding)
  3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย
  4. โครงการส่งเสริมเครือข่ายครูผู้นิเทศ
โครงการของหน่วยงานอื่น
ยังไม่มีข้อมูลโครงการในส่วนนี้
รางวัลที่ได้รับ
# รางวัล วันที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
# เรื่อง เผยแพร่เมื่อ
1 ดำเนินการเปิดภาคเรียน 26 กันยายน 2566
ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
# ชื่อกิจกรรม วันที่
2 กิจกรรมวันตรุษจีน 4 ก.ย. 65 8 กุมภาพันธ์ 2565
1 เหล่ากาชาดจังหวัดน่านเข้าตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์โรงเรียนบ่อเกลือ วันที่ 14 ม.ค. 2565 1 กุมภาพันธ์ 2565