โรงเรียนสารทิศพิทยาคม
รหัส 10 หลัก 1055250444
รหัส 8 หลัก 55012012
รหัส 6 หลัก 250444
ผู้อำนวยการ นางณัฐชยา พันธุลี
โทรศัพท์ 0895585420
รองผู้อำนวยการ นายณรงค์ชัย สุทธสุริยะ
โทรศัพท์ 0887894651
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์
จำนวนครู 13
จำนวนนักเรียน 135
ข้อมูลครู คลิ๊กที่นี่
ข้อมูลทางลูกเสือ คลิ๊กที่นี่
ผลงานด้านผู้เรียน คลิ๊กที่นี่
สถิติการรายงานของโรงเรียน
สถิติการรายงานของครู
โครงการ
โครงการที่โรงเรียนเข้าร่วม
  1. โครงการรักษ์ป่าน่าน
  2. โรงเรียน CONNEXT ED และโครงการ School Partnership
  3. โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
  4. โครงการสนับสนุนการใช้คลังสื่อนวัตกรรมและสร้างใหม่ สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ OBEC Contents Center
  5. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี (โครงการ Coding)
  6. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย
  7. โครงการอาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน (อสศม.) เพื่อรองรับการศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพแบบ Hybrid Education
  8. โครงการส่งเสริมเครือข่ายครูผู้นิเทศ
โครงการของหน่วยงานอื่น
  1. โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ศึกษาธิการจังหวัดน่าน)
รางวัลที่ได้รับ
# รางวัล วันที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ
5 เหรียญทอง 05/02/2566 สพฐ.
4 โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2565 25/08/2565 กระทรวงศึกษาธิการ
3 ระดับดีเด่น 30/09/2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
2 ระดับ A 24/12/2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
1 ระดับทอง 25/08/2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ข่าวประชาสัมพันธ์
# เรื่อง เผยแพร่เมื่อ
2 กิจกรรมวันคริสต์มาส และ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ โรงเรียนสารทิศพิทยาคม 6 มกราคม 2565
1 กิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ โรงเรียนสารทิศพิทยาคม 5 มกราคม 2565
ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
# ชื่อกิจกรรม วันที่