โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม
รหัส 10 หลัก 1055250451
รหัส 8 หลัก 55012016
รหัส 6 หลัก 250451
ผู้อำนวยการ นางรัชนีวรรณ บุญทวี
โทรศัพท์ 0876964233
รองผู้อำนวยการ นางสาวพัชรีภรณ์ ส่องเนตร
โทรศัพท์ 0615699391
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์
จำนวนครู 26
จำนวนนักเรียน 412
ข้อมูลครู คลิ๊กที่นี่
ข้อมูลทางลูกเสือ คลิ๊กที่นี่
ผลงานด้านผู้เรียน คลิ๊กที่นี่
สถิติการรายงานของโรงเรียน
สถิติการรายงานของครู
โครงการ
โครงการที่โรงเรียนเข้าร่วม
  1. โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
  2. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
  3. โครงการสนับสนุนการใช้คลังสื่อนวัตกรรมและสร้างใหม่ สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ OBEC Contents Center
  4. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี (โครงการ Coding)
  5. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย
  6. โครงการอาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน (อสศม.) เพื่อรองรับการศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพแบบ Hybrid Education
  7. โครงการส่งเสริมเครือข่ายครูผู้นิเทศ
โครงการของหน่วยงานอื่น
  1. ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ()
  2. โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้และวิธีการจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัดสพฐ. ()
รางวัลที่ได้รับ
# รางวัล วันที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ
14 โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน ระดับ ๒ ดาว ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 20/12/2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
13 รางวัลชมเชย ประเภท เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ การประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ ประจำปี 2566 25/08/2566 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
12 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 11/09/2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11 รางวัลระดับยอดเยี่ยม ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 14/09/2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 ระดับภูมิภาค ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง 01/09/2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
9 รางวัลระดับเหรียญเงิน สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 26/08/2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8 การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ ประจำปี 2565 14/08/2565 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
7 รางวัลระดับเหรียญทองแดง "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม " ประจำปี 2565 30/06/2565 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
6 รางวัลระดับเหรียญทอง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 22/09/2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5 รางวัลชนะเลิศ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 28/06/2564 ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
4 รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับทองยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 25/06/2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกมัธยมศึกษาน่าน
3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการคัดเลือกผลปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (ฺBest Practice) การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 07/10/2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
2 โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข 06/01/2563 สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าร่วมกับสพฐ.
1 รางวัลชมเชยการประกวดระเบียบแถว ประเภทเนตรนารีวิสามัญ ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 06/09/2563 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
# เรื่อง เผยแพร่เมื่อ
37 ร่วมแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 15 ปี ชิงแชมป์ประำเทศไทย ปี 2567 รอบคัดเลือกระดับจังหวัด 1 กุมภาพันธ์ 2567
36 จัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2566 1 กุมภาพันธ์ 2567
35 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม ร่วมกรีฑามัธยมน่านเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2566 1 กุมภาพันธ์ 2567
34 คณะครูพร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดน่านและโรงพยาบาลน่าน ณ หอประชุมเมืองพงษ์ ที่ว่าการอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 21 ธันวาคม 2566
33 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม ให้นักเรียนเข้ารับบริการฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสันติสุข 15 ธันวาคม 2566
32 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม ร่วมคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเปตองเขตที่ 5 เพื่อเป็นตัวแทนแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2567 15 ธันวาคม 2566
31 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอสันติสุข ประจำปี 2566 15 ธันวาคม 2566
30 กิจกรรมคัดกรองฯโครงการเพื่อรับทุนการศึกษา(ครูรัก(ษ์)ถิ่น) ปีการศึกษา 2567 15 ธันวาคม 2566
29 ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมเมืองพงษ์ อำเภอสันติสุข 15 ธันวาคม 2566
28 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนขึ้นในวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 15 ธันวาคม 2566
27 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคมได้จัดกิจกรรมเดินทางไกล ให้กับลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
26 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคมได้เข้าร่วมกิจกรรมวันวชิราวุธ วันเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือภายในประเทศไทย 28 กุมภาพันธ์ 2566
25 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรม กรีฑามัธยมน่านเกมส์ ประจำปี 2565 28 กุมภาพันธ์ 2566
24 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคมได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองขึ้นเพื่อปรึกษาและแก้ไขปัญหาของนักเรียนร่วมกับผู้ปกครองของนักเรียน 28 กุมภาพันธ์ 2566
23 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม กีฬาสีภายใน ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการให้นักเรียนได้พัฒนาสมรรถภาพ ทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและการรู้แพ้ รู้ชนะและให้อภัย 28 กุมภาพันธ์ 2566
22 นักเรียนได้รับรางวัล 4 เหรียญทองแดง 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองในการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น ประจำปี 2565 โดยมีนายสุรจักร ต๊ะผัด เป็นครูผู้ฝึกสอน 28 กุมภาพันธ์ 2566
21 รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งนักเรียนแกนนำโรงเรียนปลอดขยะศึกษาดูงานการบริหารจัดการ "โรงเรียนปลอดขยะ" ณ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 28 กุมภาพันธ์ 2566
20 ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมวันลอยกระทงเพื่อสืบสานประเพณีไทยที่งดงามให้กับนักเรียนโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 28 กุมภาพันธ์ 2566
19 ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรมการจัดทำเว็บไซต์ ด้วย Google Site เพื้อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 28 กุมภาพันธ์ 2566
18 นายสุรจักร ต๊ะผัด ครูผู้สอน ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการนำเสนอ "นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ" ณ สำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ 28 กุมภาพันธ์ 2566
17 ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช ณ สนามกีฬาที่ว่าการอำเภอสันติสุข 28 กุมภาพันธ์ 2566
16 นายพันศักดิ์ กิจการและนายปริญศิลป์ คำพุฒิ ได้เข้าร่วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ "ชุมชนปลอดขยะ บ้านศรีบุญเรือง" 28 กุมภาพันธ์ 2566
15 นักเรียนสันติสุขพิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นประชาชนประเภทเดี่ยว ในการแข่งขันแบดมินต้นชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดน่าน ประจำปี 2565 โดยนายสุรจักร ต๊ะผัด เป็นผู้ฝึกสอน 28 กุมภาพันธ์ 2566
14 ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษานิเทศติดตามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ที่ฝึกประสบการณ์ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2565 28 กุมภาพันธ์ 2566
13 ครูสุรจักร ต๊ะผัดนำนักเรียน เข้าร่วมการอบรมโครงการ "YIN -D Project CP NAN " การจัดการขยะ 28 กุมภาพันธ์ 2566
12 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคมต้อนรับคณะกรรมการการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนทีี่มีลักษณะพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2565 28 กุมภาพันธ์ 2566
11 ผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธี วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชา บรมนาถบพิตร 28 กุมภาพันธ์ 2566
10 ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เข้ารับ รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 ประเภทโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ระดับยอดเยี่ยม 28 กุมภาพันธ์ 2566
9 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม ได้จัดงานพิธีมุฑิตาจิต ครูระบอบ ทองแท้ เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ 28 กุมภาพันธ์ 2566
8 รโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมได้รับมอบทุนการศึกษาจากบิดาของครูอัมพร เทพอาจ อดีตครูโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 28 กุมภาพันธ์ 2566
7 ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมนำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการชุมนุม ลูกเสือ - เนตรนารี ต้านภัยยาเสพติดเทิดไท้พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ 28 กุมภาพันธ์ 2566
6 นักเรียนและครูโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมได้รับรางวัลในงานสภาเด็กชวนวิ่ง ครั้งที่ 12 28 กุมภาพันธ์ 2566
5 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคมจัดกิจกรรมการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือโครงการเรียนรู้ประสบการณ์วิชาชีพและปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 28 กุมภาพันธ์ 2566
4 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคมจัดงานวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 28 กุมภาพันธ์ 2566
3 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวและสวนสนามระดับจังหวัด ประเภทเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
2 นางรัชนี บุญทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม แสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพรพิมล สมเงินที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ประเภทเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปีในการแข่งขัน HAONOI FUNRUN โดยมีครูผูุ้ฝึกซ้อมคือ นายบุรัสกร กุดนาน้อย 17 มิถุนายน 2565
1 งานกีฬา - กรีฑาสีโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม จัดขึ้นในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 8 กุมภาพันธ์ 2565
ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
# ชื่อกิจกรรม วันที่
26 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม คณะกรรมการการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ไปนิเทศการฝึกประสบการณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ศิลป์ - อาชีพ) ระหว่างวันที่ 1 - 20 ตุลาคม 2565 28 กุมภาพันธ์ 2566
25 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคมจัดประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู่้ ในระหว่างวันที่ 7 - 19 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมอินทนิล 28 กุมภาพันธ์ 2566
24 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคมเข้าร่วมการเปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะศรีบุญเรือง ในวันที่ 29 กันยายน 2565 28 กุมภาพันธ์ 2566
23 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคมได้ต้อนรับคณะกรรมการการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 21 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมอินทนิล 28 กุมภาพันธ์ 2566
22 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคมได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือโครงการเรียนรู่้ประสบการณ์วิชาชีพและปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 5 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ โรงเรียนสันตสุขพิทยาคม 28 กุมภาพันธ์ 2566
21 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคมได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในวันทีี่ 28 สิงหาคม 2565 28 กุมภาพันธ์ 2566
20 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมได้รับการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากคณะกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 8 - 19 สิงหาคม 2565 27 กุมภาพันธ์ 2566
19 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2565 10 สิงหาคม 2565
18 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคมได้รับการตรวจเยี่ยมราชการ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ในวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมอินทนิล 10 สิงหาคม 2565
17 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น โดย นางสาวสุรีพร คำรังษี นักจิตวิทยาโรงเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมน่าน ณ หอประชุมจามจุรี ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 10 สิงหาคม 2565
16 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย เพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาไทยให้กับนักเรียน ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 10 สิงหาคม 2565
15 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ จัดโครงการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ ป่าชุมชนบ้านดู่พงษ์ 10 สิงหาคม 2565
14 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมคายวิชาการ 1 คน 1 ค่ายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาในห้องเรียนมาฝึกปฏิบัติและเพิ่มเติมทักษะกระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ ขึ้นในวันที่ 9 กรกฏาคม 2565 10 สิงหาคม 2565
13 วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นางรัชนีวรรณ บุญทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดระเบียบแถวในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา 10 สิงหาคม 2565
12 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม ได้จัดวันต่อต้านยาเสพติดร่วมกับอำเภอสันติสุข ขึ้นในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 10 สิงหาคม 2565
11 นางรัชนีวรรณ บุญทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม มอบรางวัลให้กับนางสาวจารุภา แซ่เฮ้อ เนื่องด้วยเป็นนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงใหักับโรงเรียน โดยได้เป็นตัวแทนของนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟลอร์บอล ณ ประเทศสิงคโปร์ 10 สิงหาคม 2565
10 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้นในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 10 สิงหาคม 2565
9 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคมได้รับการตรวจราชการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดย ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 10 สิงหาคม 2565
8 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม ได้จัดการประชุมผู้ปกครองขึ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 17 มิถุนายน 2565
7 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคมได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ในวันที่ี 26 พฤษภาคม 2565 17 มิถุนายน 2565
6 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเพื่อใช้ในการจัดทำ clip วีดีโอ เพื่อการศึกษา ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 โดย คุณครูพิเชษฐ์ บุญทวี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนทุงช้าง 17 มิถุนายน 2565
5 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศีึกษา 2564 ในวันที่ 12 มีนาคม 2565 17 มิถุนายน 2565
4 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคมได้นำนักเรียนเข้าร่วมฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษา โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน วันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2564 17 มิถุนายน 2565
3 นางรัชนีวรรณ บุญทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เป็นประธานเปิดงานกีฬา - กรีฑาสีภายในโรงเรียนภายใต้มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 สาธารณสุขอำเภอสันติสุข ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 8 กุมภาพันธ์ 2565
2 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคมได้จัดกิจกรรมบูรณาการเนื่องใน วันคริสต์มาส วันตรุษจีน วันเด็กแห่งชาติและวันขึ้นปีใหม่ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 1 กุมภาพันธ์ 2565
1 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคมได้จัดกิจกรรมการแนะแนวสัญจรระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2565 - 4 กุมภาพันธ์ 2565 1 กุมภาพันธ์ 2565