โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
รหัส 10 หลัก 1055250453
รหัส 8 หลัก 55022013
รหัส 6 หลัก 250453
ผู้อำนวยการ นายคมสัน ชัยรักษา
โทรศัพท์ 0979919108
รองผู้อำนวยการ นายสุชาติ ทองบุญเรือง
โทรศัพท์ 0861942758
รองผู้อำนวยการ นายสมบัติ ศรีสวัสดิ์
โทรศัพท์ 0899557851
รองผู้อำนวยการ ว่าที่ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา
โทรศัพท์ 0613686179
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์
จำนวนครู 24
จำนวนนักเรียน 233
ข้อมูลครู คลิ๊กที่นี่
ข้อมูลทางลูกเสือ คลิ๊กที่นี่
ผลงานด้านผู้เรียน คลิ๊กที่นี่
สถิติการรายงานของโรงเรียน
สถิติการรายงานของครู
โครงการ
โครงการที่โรงเรียนเข้าร่วม
  1. โครงการนิเทศโรงเรียนกองทุนการศึกษา
  2. โรงเรียน CONNEXT ED และโครงการ School Partnership
  3. โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
  4. โครงการสนับสนุนการใช้คลังสื่อนวัตกรรมและสร้างใหม่ สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ OBEC Contents Center
  5. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี (โครงการ Coding)
  6. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย
  7. โครงการอาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน (อสศม.) เพื่อรองรับการศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพแบบ Hybrid Education
  8. โครงการส่งเสริมเครือข่ายครูผู้นิเทศ
โครงการของหน่วยงานอื่น
ยังไม่มีข้อมูลโครงการในส่วนนี้
รางวัลที่ได้รับ
# รางวัล วันที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ
8 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การประกวด Best Practice ประเภทโรงเรียน 15/02/2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
7 โรงเรียนมาตรฐานสากล OBECQA ระดับ ScQA 04/04/2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6 สนับสนุนกิจการคณะสงค์อำเภอสองเเคว 05/02/2564 คณะสงฆ์อำเภอสองเเคว
5 องค์กรคุุณธรรม 08/02/2564 คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมเเห่งชาติ
4 การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 24/12/2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
3 รางวัลระบบดูเเลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563 26/08/2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
2 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(ฺOBEC AWARDS) 07/04/2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
1 โรงเรียนต้นเเบบน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน 16/09/2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ข่าวประชาสัมพันธ์
# เรื่อง เผยแพร่เมื่อ
1 กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี 9 กุมภาพันธ์ 2565
ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
# ชื่อกิจกรรม วันที่
1 กิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี 9 กุมภาพันธ์ 2565