โรงเรียนน่านประชาอุทิศ
รหัส 10 หลัก 1055250429
รหัส 8 หลัก 55012004
รหัส 6 หลัก 250429
ผู้อำนวยการ นายเวธิต ยะติ
โทรศัพท์ 0979181143
รองผู้อำนวยการ นางบังเอิญ คำสองสี
โทรศัพท์ 0641850444
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์
จำนวนครู 10
จำนวนนักเรียน 123
ข้อมูลครู คลิ๊กที่นี่
ข้อมูลทางลูกเสือ คลิ๊กที่นี่
ผลงานด้านผู้เรียน คลิ๊กที่นี่
สถิติการรายงานของโรงเรียน
สถิติการรายงานของครู
โครงการ
โครงการที่โรงเรียนเข้าร่วม
  1. โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
  2. โครงการสนับสนุนการใช้คลังสื่อนวัตกรรมและสร้างใหม่ สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ OBEC Contents Center
  3. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี (โครงการ Coding)
  4. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย
  5. โครงการอาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน (อสศม.) เพื่อรองรับการศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพแบบ Hybrid Education
  6. โครงการส่งเสริมเครือข่ายครูผู้นิเทศ
โครงการของหน่วยงานอื่น
ยังไม่มีข้อมูลโครงการในส่วนนี้
รางวัลที่ได้รับ
# รางวัล วันที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ
5 รางวัลยอดเยี่ยม ระดับสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 22/09/2564 สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4 รางวัลระดับเหรียญทอง 16/01/2566 คุรุสภา
3 รางวัลระดับเหรียญทอง 16/01/2563 คุรุสภา
2 รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน 26/04/2566 กระทรวงศึกษาธิการ
1 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 21/07/2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
# เรื่อง เผยแพร่เมื่อ
ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
# ชื่อกิจกรรม วันที่