สำนักงานเขตพื้นการศึกษา มัธยมศึกษาน่าน
ผู้อำนวยการ ดร.สิงห์เพชร สุทธิ
โทรศัพท์ -
รองผู้อำนวยการ นางโสภา ชวนวัน
โทรศัพท์ 0895580184
รองผู้อำนวยการ ดร.พัทธนันท์ พิพิธนวงค์
โทรศัพท์ -
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์
จำนวนบุคลากร 0
ข้อมูลบุคลากร คลิ๊กที่นี่
รางวัลที่ได้รับ
# รางวัล วันที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ประสบผลสำเร็จในการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนนวัตกรรม 01/02/2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
# เรื่อง เผยแพร่เมื่อ
2 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิซาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ จังหวัดน่าน 18 มกราคม 2565
1 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสหวิทยาเขต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 18 มกราคม 2565
ภาพกิจกรรมของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
# ชื่อกิจกรรม วันที่