รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563
ชื่อ - สกุล : น.ส.พัชริดา ทิพวงศ์
ได้รับจาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 7 เมษายน 2564
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :