รางวัลสถานศึกษาสร้างชาติดีเด่นระดับ ประเทศ ประจำปี 2563 โดย สถาบันการสร้างชาติ
ชื่อ - สกุล : น.ส.ศิริลักษณา คำวัง
ได้รับจาก : สถาบันการสร้างชาติ
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2563
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :