รางวัล POPULAR VOTE การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ แห่งประเทศไทย (Thailand World Music Championships 2022)
ชื่อ - สกุล : น.ส.วรรณิศา จินนะ
ได้รับจาก : สมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ
ระดับ : นานาชาติ
ได้รับเมื่อ : 17 ธันวาคม 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :