รางวัลทรงคุณค่าสพฐ.(OBEC AWARDS) รางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศ ระดับประเทศ รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2563
ชื่อ - สกุล : น.ส.อริศรา สะสม
ได้รับจาก : สพฐ.
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 18 เมษายน 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :