การแข่งขันประกวดเทียนพรรษารีไซเคิลชนะเลิศอันดับที่ 1 ปี2565
ชื่อ - สกุล : นางชนิดา สวนสาร
ได้รับจาก : กลุ่มบริษัทบีเจซี บิ๊กซี
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 17 กรกฎาคม 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :