หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2565 ระดับประเทศ ระดับเหรียญทอง
ชื่อ - สกุล : น.ส.อริศรา สะสม
ได้รับจาก : คุรุสภา
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 16 มกราคม 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :