เหรียญเงิน ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการแช่งขันการสร้างเการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D ANIMATION ) ระดับ ม. 1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นการศึกษาน่าน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565
ชื่อ - สกุล : น.ส.น้ำเพชร สิงหราไชย
ได้รับจาก : สพม.น่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 15 ธันวาคม 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :