รางวัลเหรียญทอง อันดับ 9 การแข่งขันระบำมาตรฐาน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับชาติ(จังหวัดน่าน)
ชื่อ - สกุล : น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์
ได้รับจาก : สพฐ.
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 4 กุมภาพันธ์ 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :